Notaris Thomas Goossens, Notaris te Niel

 

Notaris Thomas Goossens

Notaris te Niel

In de context van "successieplanning" vindt u op notaris.be nog volgende 89 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

76 Decujus
Gangbare aanduiding in de rechtstaal van een erflater (Degene die is overleden en enig bezit -

77 Progressievoorbehoud
Progressievoorbehoud een fiscale techniek bij schenkingen van onroerende goederen die de berekening

78 Gesplitste aankoop
De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik

79 Burgerlijke maatschap
De burgerlijke maatschap wordt vaak gebruikt in het kader van vermogensbeheer en successieplanning.

80 Wat is een langst-leeft-al? - wat is een keuzebeding?
In het wettelijk stelsel (dit is het stelsel waaronder de meeste echtgenoten zijn gehuwd) komt bij o

81 Wilt u iemand een schenking doen ? Hoe regelt u dit?
1. Hoe kan u iemand iets schenken? Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, dan kan u

82 Waarom een successieplanning?
Successieplanning heeft in eerste instantie tot doel uw erfenis zelf te organiseren. Een tijdige en

83 Successieplanning: Begin bij een huwelijkscontract
Huwelijkspartners kunnen elkaar vaak beter beschermen door een kleine ingreep in hun huwelijkscontra

84 Successieplanning: wat kunnen samenwoners doen?
Daar er voor feitelijke samenwoners geen en voor wettelijke samenwoners slechts een zeer beperkt erf

85 Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?
Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt

86 Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst
Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doork

87 Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact
Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet.

88 Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?
Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groo

89 Ik heb een kind met een beperking. Wat kan ik regelen om zijn toekomst veilig te stellen?
Ouders van kinderen met een fysieke of mentale beperking zitten vaak met een aantal kopzorgen. &lsqu

Vorige 1 2 3 4 Volgende